118/3 หมู่2 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000   
      081-674-6492, 081-886-7535  
 
  Email : kchareon2012@hotmail.com  
Current Pageid = 2